Logo mpact

blog

Regeneratie uitgelegd

27/10/2023

Allerlei normeringen eisen dat motoren de uitstoot van roetdeeltjes beperken. Een roetfilter en de bijhorende regeneratie is hierdoor onmisbaar geworden.

Automatische regeneratie tijdens de werking

Diesel Partikel Filter

 

De roetfilter of "Diesel Partikel Filter" (DPF) wordt zo dicht mogelijk bij de motor geplaatst. Schadelijk deeltjes die ontstaan door een onvolledige verbranding worden in deze filter verzameld. Om te zorgen dat de DPF niet verstopt worden de roetdeeltjes periodiek verbrand.

 

De motorbesturingseenheid ECU bewaakt de roetbelasting en voert normaal automatisch deze regeneratie uit wanneer de machine in bedrijf is. Het wordt aanbevolen om de regeneratiecyclus te laten voltooien voordat de machine wordt uitschakeld.

 

Regeneratieprocessen

 

Er zijn niettemin vijf typen regeneratie: passief, automatisch, geforceerd, geforceerd in stilstand en in service. De bestuurder kan ook gebruik maken van een zogeheten blokkeermodus.

 

De regeneratie mag éénmalig onderbroken worden (bij bijvoorbeeld het beëindigen van de werkdag of wanneer u werkt op een plaats waar de hitte van het regeneratieproces problemen kan veroorzaken) met als voorwaarde dat de cyclus de dag erna volledig wordt afgewerkt. Deze onderbrekingen worden vastgelegd in de datalog van de machine.

 

Veelvuldig onderbreken kan ervoor zorgen dat de roetbelasting te hoog is geworden om nog manueel te kunnen regenereren.
 

 

Controlelampjes

 

Raadpleeg zeker de Bedienings- en onderhoudshandleiding van uw machine voor concrete informatie over proces en waarschuwingssymbolen. Onderstaande opgave kan afwijken.

Regeneratie geannuleerd/afgebroken door de bediener. Dit mag alleen worden gedaan als de bediener van mening is dat de machine zich in een gevaarlijke omgeving bevindt. Herhaaldelijk annuleren/blokkeren zal leiden tot de eis van een handmatige regeneratie.

Het lampje gaat branden bij hoge uitlaatgastemperaturen, dit is geen storing. De machine ondergaat een regeneratie en wanneer deze alleen wordt weergegeven, kan de machine verder worden gebruikt. Schakel de motor zo mogelijk niet uit.

Wanneer dit symbool continu brandt is de machine er niet in geslaagd de DPF met succes te regenereren als gevolg van herhaaldelijk afbrekende remmingen of als gevolg van de bedrijfscyclus van de machine en daarom is verdere actie vereist.

A – Indien veilig en mogelijk, laat de machine harder werken door de motor meer te belasten totdat het lampje uitgaat

B – Parkeer de machine op een veilige plaats en voer een handmatige regeneratie uit via het display of de schakelaar in de cabine (Dit proces duurt gewoonlijk ongeveer 45 minuten).

Wanneer dit indicatielampje knippert ondergaat de machine een handmatige regeneratie.  De bediener mag de regeneratie alleen stoppen als het niet langer veilig is. Het pictogram verdwijnt wanneer de regeneratie is voltooid.

Een handmatige regeneratie is vereist. De motor is in een verminderde vermogensmodus gegaan en de machineprestaties zijn verminderd. Dit is het gevolg van herhaaldelijk annuleren/blokkeren of de machine heeft onvoldoende gewerkt in een bedrijfscyclus die automatische regeneratie mogelijk maakt.
Parkeer de machine op een veilige plaats en voer een handmatige regeneratie uit via het display of de schakelaar in de cabine (Dit proces duurt gewoonlijk ongeveer 45 minuten).

Serviceregeneratie nodig. Stop de machine zodra dit veilig kan en neem contact op met onze servicedienst.

Bobcat blog detail@2x

Deel dit bericht